اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هزینه‌های مراقبت بهداشتی مردم کاهش می‌یابد/افزایش پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای بستری در اورژانس