پله گرد فلزی آس استپساندویچ پانل - مهران پانلمیکسرمستغرق واجیتاتورتعمیر لپ تاپ

حمایت فدراسیون بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر از مبارزه با خشکسالی ایران
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، عطا مرتضی محمد دورانی در بازدید از این معاونت، با تأکید بر اهمیت مسأله آموزش، ایران را یکی از اعضای خوب جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر برشمرد که تعامل خوبی با فدراسیون داشته است. دورانی با اشاره به استفاده مؤثر جمعیت هلال احمر ایران از ظرفیت خانه های هلال و داوطلبان در راستای بهبود شرایط و افزایش توانایی این جمعیت گفت: خانه های هلال می توانند در جهت افزایش تاب آوری و توسعه آموزش فعالیت کنند. نماینده فدراسیون بین المللی در ایران با تأکید بر فراگیری آموزش برای تمامی اقشار جامعه گفت: آموزش مورد استفاده در صلیب سرخ کشورهای آفریقایی شامل تمام مشاغل شده است به طوری که از کشاورز گرفته تا مشاغل صنعتی از این آموزش ها استفاده کرده اند. او ضمن آشنایی با فعالیت های آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر ایران از کمک های فدراسیون جهت مبارزه با گسترش خشکسالی در ایران خبر داد و اظهار داشت: فدراسیون بین المللی هم به صورت نقدی کمک خواهد کرد و هم تعدادی کارشناس خبره داریم که به کمک شما خواهند آمد تا مشکل خشکسالی تا حدی مرتفع شود، در صورتی که خشکسالی طولانی شود از سایر دولت ها درخواست کمک خواهد شد، همچنین دوره های آموزشی جهت آحاد مردم طراحی می گردد تا افراد توان مقابله با آن را بدست آورند. دورانی افزود: تمرکز فدراسیون در ایران روی حوادث طبیعی مثل سیلاب و زلزله است تا اقدامات پیشگیرانه را در این خصوص انجام داده و قدری از حجم مخاطرات کاهش یابد. فدراسیون کلیه اقدامات آموزشی خود را به مدت ۶ ماه پیگیری کرده تا به نتیجه مطلوب نزدیک شود. او در خصوص گسترش فعالیت های فراملی آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر، توسعه همکاری ها و پیگیری موارد درخواستی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قول ارزیابی و مساعدت داد. معاون آموزش، پژوهش و فناوری نیز ضمن معرفی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و بخش‌های مختلف این معاونت در خصوص فعالیت های پژوهشی جمعیت هلال احمر گفت: ما آمادگی به اشتراک گذاری داده های ثبت شده پژوهشی جمعیت هلال احمر ایران را با نظارت سایر واحدهای ذیربط، به فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر داریم و از این مساله استقبال می کنیم. دکتر رحمانی همچنین از بخش آموزش سایت فدراسیون درخواست کرد: با توجه به پر کار برد بودن زبان فارسی در منطقه و کثرت کشورهای فارسی زبان، اگر فایل های آموزشی به زبان فارسی روی پلتفرم آموزشی فدراسیون قرار گیرد برای سایر کشورهای فارسی زبان نیز قابل استفاده است.