تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …آموزش واکس*پولیش*سرامیک خودروتابلوفرش چهره - (هدیه ای ماندگار …انجام تحقیقات دانشجویی