اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقتصادزدگی بر فضای هنرهای تجسمی کشور حاکم است/ مهرورزی نیاز جدی امروز ماست