فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلتولیدی ورزشی صادقی

روحانی بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تا قطع کرونا تاکید کرد