فرفورژه نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست