اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نمره ضعیف سردار در آزمون سخت آلیانس‌آرنا