پنجره هافمن | پنجره دوجداره هافمن …فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …انجام پایان نامه عمرانقالب بتن

برنامه درسی روز دوشنبه بیست و سوم مدرسه تلویزیونی
به گزارش یکشنبه شب مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز بیست و سوم فروردین ماه پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵تا ۸ ???????????? ????????فنی و حرفه ای و کاردانش : ????ساعت٨  تا ٨:٣٠   دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت-شاخه  فنی و حرفه ای  ????ساعت٨:٣٠ تا۹:۰ اطلاعات و ارتباطات-رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای  ????ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی پایه -پایه ۱۰-  رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه ای     ????ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تزین کار ( روبان دوزی )- پایه ۱۲ -   رشته پوشاک - شاخه کاردانش  ????ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  برش و دوخت چهل تیکه - پایه ۱۲- رشته پوشاک - شاخه کاردانش             ???????????????????????? ۶پایه ابتدایی: ????ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠    علوم تجربی و تفکر         پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی              پایه  دوم    ????ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰  بازی و ریاضی           پایه سوم   ????ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰   فارسی و نگارش          پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  بازی و ریاضی           پایه پنجم   ????ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰    بازی و ریاضی         پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی  ...............‌.‌????...........   ???? ????متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی    پایه هفتم  ????ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی   پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی    پایه نهم    ......‌....????????????????????   ...‌....       ????دوره آموزش مجازی متوسطه ????ساعت  ۳۰ :١۶ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان - فرایند هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه  ???? ????متوسطه دوم  :  ???? ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵  عربی و زبان قرآن یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک       ???? ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰   عربی و زبان قرآن دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک     ????ساعت ۱۷:۴۰  تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ????ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵  زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ????ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی  .....????دوشنبه۲۳فروردین????شبکه ۴ ????ساعت۷:۴۵درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی . ????ساعت۸:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ????ساعت۸:۴۵ درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ????ساعت۹:۱۰درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها ????ساعت۹:۳۵درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها ????ساعت۱۰درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها . ????ساعت۱۰:۲۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی . ????ساعت۱۰:۵۰درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی ????ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. .................................................. ????????دوشنبه ۲۳فروردین???????? شبکه قران ومعارف سیما.  ......صبح.......   ????ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ????ساعت ۸:۳۰ احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری  ????ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی    سوم دبستان. ????ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  دوم  دبستان. ........عصر.......... ????ساعت۱۵ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱    رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری  ????ساعت۱۵:۳۰  اموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه