آخرین وضعیت پرونده حسام‌الدین آشنا
احمد مومنی راد روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: روز یکشنبه دهم مرداد ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد. وی ادامه داد: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دو شکایت این پرونده قبلا در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود و بعد از اعتراض متهم، دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض - شعبه ششم - عودت داده بود. مومنی راد افزود:‌ دادگاه با قرائت قرآن و با حضور هیات منصفه‌ای غیر از جلسه قبلی شروع شد و پس از سخنان رئیس دادگاه، نماینده مدعی‌العموم به شرح کیفرخواست پرداخت سپس با توجه به عدم حضور متهم، وکیل او به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از موکل خود پرداخت. سخنگوی  هیات منصفه جرایم  مطبوعاتی و سیاسی گفت: متهم با تاخیر ۴۰ دقیقه ای وارد شد و دفاعیات خود را مطرح کرد و بعد از خاتمه دادگاه هیات منصفه جرایم سیاسی وارد مشورت شد و پس از اتمام شور، رأی‌گیری به عمل آمد. وی اضافه کرد: هیات منصفه در یک اتهام و دو شکایت متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست همچنین با اکثریت آراء متهم مستحق تخفیف دانست. به گزارش ایرنا، قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵معطل مانده بود، پس از تصدی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد. ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. ۲۰ مهر ۱۳۹۹ نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. در این دادگاه، «علیرضا زاکانی» به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد. «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری بود که ۲۷ مهر ۱۳۹۹در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی محاکمه شد. اتهام نعمت احمدی نشر اکاذیب بود که هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه ونیز دفاعیات متهم، و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و هیات منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت آراء در عین حال مستحق تخفیف دانست و بدین ترتیب دومین پرونده جرم سیاسی رسیدگی شد و متهم مجرم شناخته شد. دوم آذر ۱۳۹۹ سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی سومین پرونده اتهام جرم سیاسی برای حسام الدیم آشنا خبر داد و گفت: هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء، «حسام‌الدین آشنا» را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.