تخت روانچی: تلاش ها برای پایان دادن به درگیری در سوریه باید مضاعف شود

تخت روانچی: تلاش ها برای پایان دادن به درگیری در سوریه باید مضاعف شود
به گزارش ایرنا، دکتر مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت: البته اینگونه اقدامات باید مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه، خروج تمام نیروهای ناخوانده و اشغالگر از تمام نقاط این کشور و همچنین مبارزه مؤثر با گروههای تروریستی در آن باشد. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: بسیاری از تروریست های مستقر در سوریه باید به خاطر استفاده از عوامل شیمیایی در جریان درگیری این کشور محاکمه شوند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ما بار دیگر حمایت کامل خود را از تحقق اهداف کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی از طریق اجرای کامل، مؤثر و غیر تبعیض آمیز آن اعلام می کنیم و قویاً خواستار جهانشمولی این معاهده هستیم. تخت روانچی اظهار داشت: در این راستا، ایران معتقد است باید رژیم اسرائیل مجبور شود بدون هیچ پیش شرط یا تأخیر بیشتر به این کنوانسیون بپیوندد.  سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اهمیت تقویت اقتدار کنوانسیون و فعالیت مستقل، بیطرفانه و حرفه ای سازمان منع سلاحهای شیمیائی تأکید می کند و خواستار پایان دادن به استفاده ابزاری برخی کشورها از این سازمان است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: ایران از تلاشهای قابل توجه دولت سوریه در اجرای تعهداتش بر اساس کنوانسیون از جمله تخریب کامل تمامی ۲۷ تأسیسات تولید سلاح شیمیایی خود، تقدیر می کند و امیدوار است دیدار آینده مدیر کل سازمان منع سلاحهای شیمیائی و وزیر امور خارجه سوریه به حل مسائل باقیمانده منجر شود.