اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشور نیازمند تحول بنیادین در حوزه امدادرسانی است