اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گرهگشایی از مشکلات مردم با تداوم سفرهای استانی دولت سیزدهم