چین خواستار لغو تحریم های نامشروع واشنگتن بر ایران شد

چین خواستار لغو تحریم های نامشروع واشنگتن بر ایران شد
به گزارش ایرنا از تارنمای رسمی وزارت امور خارجه چین؛ ونگ ون بین با استقبال از آغاز مجدد مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، آن را نتیجه تلاش های جدی همه طرف ها خواند که نشان دهنده اراده گروهی برای تحکیم و تقویت مذاکرات بر اساس انتظارهای مشترک جامعه بین المللی دانست. وی افزود: ما باید حقوق، منافع و نگرانی های مشروع همه طرف ها را محترم بشماریم و این مذاکرات باید بر اساس احترام دوجانبه، درخواست نتایج برد – برد، بازگرداندن توازن میان حقوق و تعهدات طرف های این توافق و تقویت صلح و ثبات منطقه ای باشد. وی ادامه داد: در مذاکرات باید حقوق و منافع همه طرف ها برای برقراری روابط و همکاری عادی اقتصادی و بازرگانی با ایران محترم شمرده شود.