کاظمی‌پور: نعمتی و جوانمردی می‌توانند الگو جوانان باشند

کاظمی‌پور: نعمتی و جوانمردی می‌توانند الگو جوانان باشند
به گزارش ایرنا، مریم کاظمی‌پور سرپرست معاونت ورزش زنان درخصوص دیدارهای جداگانه با زهرا نعمتی و ساره جوانمردی، اظهار داشت: این دیدارها در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیداری که با قهرمانان و مدال آوران داشتند ‌و به منظور توجه و تمرکز بر مسائل مرتبط با آنها برنامه ریزی شده است. وی افزود: نعمتی و جوانمردی دو ورزشکار پرافتخار کشورمان هستند که در سه دوره پیاپی بازی‌های پارالمپیک، افتخارات قابل توجهی را به ارمغان آوردند و به عنوان ورزشکاران شاخص در جهان مطرح هستند. سرپرست معاونت ورزش زنان همچنین، گفت: این ۲ ورزشکار به نام کشورمان در رویدادهای معتبر جهانی و آسیایی نیز بارها برای ورزش کشورافتخار آفرین بودند وتوانمندی‌های فنی و تخصصی همچنین نیروی عزم و اراده جدی آنها قابل ستایش است. زهرا نعمتی و ساره جوانمردی می توانند به عنوان الگو مدنظر جوانان قرار داشته باشند. کاظمی‌پور خاطرنشان کرد: در نشست‌های جداگانه درباره برنامه‌های آینده آنها صحبت کردیم ، وزارت ورزش و جوانان از قهرمانان خود با محوریت فدراسیون ها حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. در این بین زهرا نعمتی و ساره جوانمردی هم با توجه به اهمیت مسابقاتی که پیش رو خواهند داشت، همچنان مورد توجه و حمایت خواهند بود.