کارالودر کمرشکنخوش بو کنندهای هواتابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …فروش و نصب ساندویچ پانل سقفی و …

مدیرعامل ایرنا: توجهی ویژه به کشور و ملت افغانستان داریم
نوروزپور عصر شنبه در دیدار «سید عیسی حسینی مزاری» رئیس خبرگزاری صدای افغان (آوا) با وی به اشتراک‌های فرهنگی، زبانی و دینی دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود: رسانه‌های ایران و افغانستان مسئولیت دارند منافع مشترک و دوستی میان دو ملت را تبیین و تقویت کنند. وی در این دیدار که در ساختمان مرکزی ایرنا در تهران برگزار شد، از افغانستان به عنوان ادامه فرهنگ، ادبیات و تمدن فارسی یاد کرد و اظهارداشت: زبان فارسی به عنوان خاستگاه مشترک هر دو ملت و نماد هویتی آنها باید به عنوان یکی‌ از اصلی ترین وجوه اشتراک دو ملت مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل ایرنا با بیان اینکه «زبان فارسی، زبان دوم جهان اسلام و برخاسته از فرهنگ و تمدنی بزرگ است» آن را متعلق به همه مردمی که در این پهنه فرهنگی زندگی می کنند، دانست و خاطرنشان کرد: امروز شاهد تحرکات وسیع جریان های بیگانه برای فارسی هراسی و فارسی زدایی هستیم که در طول تاریخ درصدد تخریب روابط دو کشور و دو ملت بوده اند. نوروزپور با تاکید بر اینکه تفاهم نامه های همکاری ایرنا با رسانه های افغانستان باید بازنگری و به روزرسانی شود، تصریح کرد: آماده تعامل و همکاری کامل با رسانه های افغانستان از جمله خبرگزاری صدای افغان (آوا) در زمینه های آموزش و تبادل خبر و اطلاعات هستیم تا بتوانیم با اقدامات و کارهای مشترک به وحدت و یکپارچکی دو ملت دوست ایران وافغانستان کمک کنیم.  افغانستان جولانگاه رسانه های غربی رئیس خبرگزاری صدای افغان(آوا) هم با بیان اینکه «افغانستان به جولانگاه رسانه های غربی تبدیل شده و برنامه های آنها برای شکل دهی افکار عمومی در افغانستان روز به روز بیشتر می شود» خواستار گسترش همکاری ها و مناسبات بین رسانه های ایران و افغانستان شد و آن را به نفع دو کشور و دو ملت همسایه دانست. سید عیسی حسینی مزاری با بیان اینکه «افغانستان دارای شرایط خاص و در عین حال از ظرفیت های بالایی برخودار است»، گفت که انتظار می رود ظرفیت تعامل وهمکاری گسترده میان رسانه های ایران و افغانستان بیش از گذشته درعرصه های دوجانبه و منطقه ای فراهم شود. وی با تاکید به اینکه «ایران شریک راهبردی افغانستان است»، افزود: منافع ملی ایران و افغانستان در معرض تهاجم دشمنان مشترک و بیگانگان زیاده خواه قرار دارد. رئیس خبرگزاری صدای افغان (آوا) تصریح کرد: رسانه ها می توانند زمینه ساز همبستگی و نزدیکی بیشتر ملت های ایران وافغانستان باشند و ایرنا که سابقه دیرینی در افغانستان دارد نقش بسزایی در این عرصه  به ویژه در تحکیم مناسبات رسانه ای و فرهنگی دارد.