اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کارشناس مرکز بهداشت خوزستان: بیماری هاری همیشه کشنده است