دفتر فنی مهرمس شعبه 2فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …فروش سینک استیل دولگن وتک لگن صنعتیشارژ کارتریج پرینتر درمحل

برنامه درسی روز پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه مدرسه تلویزیونی
به گزارش شب چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز بیست و ششم فروردین ماه پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵تا ۸ ????????فنی و حرفه ای و کاردانش : ????ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی- رشته الکترونیک -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای ????ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی عمومی - رشته نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۰ -شاخه  کاردانش ????ساعت ۹تا۹:۳۰ پایه و اصول صفحه آرایی- رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی: ????ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠    فارسی و نگارش             پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰     فارسی و نگارش      پایه  دوم    ????ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰   بازی و ریاضی             پایه سوم   ????ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰  فارسی و نگارش          پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  علوم تجربی و تفکر                           پایه پنجم   ????ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰   فارسی و نگارش  پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی  ...............‌.‌????????۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ???? ????متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی        پایه هفتم  ????ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ عربی  پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم      ????دوره آموزش مجازی متوسطه????ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰   آموزش معلمان - آموزش یادگیری علوم تجربی  ???? ????متوسطه دوم  :  ???? ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۵ ریاضی دو -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی       ???? ساعت ١٧:۱۵ تا ١٧:۴۰  زیست یک - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک     ????ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰ ریاضی دو - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی ???????? پنجشنبه۲۶ فروردین ???????? شبکه قران ومعارف سیما . ......صبح.......  ????ساعت ۸:۰۰ اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ????ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ????ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان. ????ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  ششم  دبستان. ........عصر........... ????ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول  ????ساعت۱۵:۳۰  عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری