فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …فروش مقوای کرافت و سوپرکرافتموسسه زبان نگار

انتقال۵+۱۳ محکوم ایرانی از کویت به کشور
به گزارش ایرنا ابه نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری ، "محمود عباسی" معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی گفت : ۱۳ تن از محکومان ایرانی و ۵ نفر از محکومانی که اخیرا در زندان های کویت مورد عفو قرار گرفته اند در فرودگاه کویت تحویل نماینده وزارت دادگستری و اینترپل کشورمان شدند و از طریق یک فروند هواپیما به کشور وارد و در فرودگاه اصفهان تحویل مقامات قضایی و انتظامی شدند. رییس کمیته انتقال محکومان اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر و ورود غیرمجاز به کویت عنوان کرد و گفت: متاسفانه به رغم اطلاع رسانی های قبلی و تاکید بر جرم بودن ورود غیرمجاز به دیگر کشورها و سنگینی مجازات قاچاق مواد مخدر باز هم افراد بدون توجه به آثار و پیامدهای این اعمال و رفتارها دست به اقدامات غیرقانونی می زنند و با نقض قوانین و مقررات دیگر کشورها هم برای خود و خانواده هایشان مشکل می تراشند و هم با حیثیت کشور بازی می کنند و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل می کنند.  عباسی افزود: البته این افراد به رغم انتقال باید باقیمانده محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند، لیکن به کسانی که به دیگر کشورها سفر می کنند هشدار می دهیم در صورت نقض قوانین و مقررات دیگر کشورها خصوصا قاچاق مواد مخدر مجازات سخت و سنگینی در انتظار آنهاست. ضمن اینکه پس از انتقال و گذراندن باقیمانده دوره محکومیت آنها از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت زمانی از اخذ گذرنامه و سفر به دیگر کشورها محروم می شوند. به همراه داشتن چند عدد قرص روانگردان در اکثر کشورهای همسایه با مجازات سه سال حبس همراه است. افراد مراقب باشند و قبل از سفر به دیگر کشورها سعی کنند از اقداماتی که آثار و پیامدهای ناگواری چون زندان برای آنها به همراه دارد پرهیز کنند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ایران ضمن تشکر و قدردانی از رییس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه، که در شرایط حساس کنونی و با شیوع گسترده ویروس کرونا با نگاه انسان دوستانه و حقوق بشری خود  زمینه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی را فراهم و امکان انتقال محکومان به کشور را یا انتقال محکومان دیگر کشورها را فراهم کرده اند توضیح داد: در فرایند انتقال اعضای کمیته انتقال محکومان، که نمایندگان دستگاه های مختلف هستند، سفرای کشورمان در دیگر کشورها،  رییس سازمان زندان ها و همکارانشان، ، سازمان هواپیمای کشوری، حفاظت اطلاعات پرواز ، نیروی انتظامی، پلیس اینترپل، دادگستری های استان، دادستانی ها، نمایندگان وزارت بهداشت، نمایندگان وزارت دادگستری خصوصا مدیرکل دفتر همکاری بین المللی و همکارانمان در این دفتر که مرکز ثقل این فرایند هستند  نقش آفرینی می کنند که باید از همه آنها تشکر و قدردانی کنیم. رییس کمیته انتقال محکومان در ادامه افزود : محکومان منتقل شده قبل و بعد از انتقال تست کرونا می دهند و پس از تحویل به مسئولان زندان نیز با نظارت کارشناسان وزارت بهداشت دو هفته در قرنطینه می مانند.  روز گذشته نیز دو تن از محکومان ایرانی از گرجستان به ایران منتقل و در هفته گذشته نیز ۱۳ تن از محکومان پاکستانی به کشور متبوعشان منتقل شدند.