آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارستسمه حمل بار تسمه باربرداریآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسنوارچسب پارچه ای

تامین آب مورد نیاز کشور با منابع کارست
محمدرضا اسپهبد روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۴۰۰ مانند ۱۳۷۹ با مشکل کم آبی مواجه است، افزود: یکی از منابعی که می توان از آن برای رفع مشکل کم آبی کشور کمک گرفت، منابع آبی کارست است. کارست پدیده‌ای در پوسته زمین است که آثار آن به صورت اشکال مختلف از قبیل حفره‌ها و غارها، در سطح و در زیر سطح وجود دارد. علت ایجاد آن به وجود شکستگی‌ها و قابلیت انحلال توده‌سنگ مربوط می‌شود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می‌تواند شکل گیرد وی بیان کرد: درحال حاضر کشور به ویژه در مناطق زاگرس دارای منابع آبی کارستی پر آب است، موهبتی که خداوند در اختیار ما قرار داده و این کمک را به کشور کرده که تمام سنگ های آهکی که در اختیار ما قرار داده، تبدیل به غار شده است. اسپهبد اظهار داشت: در مناطق کارست می توان با حفر چاه حداقل ۲۵۰متر تا حداکثر ۵۰۰ متر به آب دست پیدا کرد؛ درصورتی که برای دستیابی به آب ژرف که به عنوان یکی از منابع برای دست یابی به آب بیان شده باید چاه با عمق بیش از هزار متر حفر شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالعه روی مناطق کارست در کشور شروع شده است ادامه داد: در حال حاضر در دنیا از منابع  کارست که بالاترین آن در یوگسلاوی قرار دارد، ۵ هزار لیتر یعنی ۵ مترمکعب آب درثانیه برداشت می شود. بنابراین می توان با توجه به منابع موجود، تمام منابع آبی کشور را از کارست تامین کرد. استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: علاوه بر این منابع، در جنوب کشور با دسترسی به اقیانوس و دریای عمان که خود به اقیانوس وصل است، با گذاشتن آب شیرین کن می توانیم از این منابع آبی خیلی راحت استفاده کنیم؛ به خصوص آب منطقه مکران بسیار قابل استفاده است. با گذاشتن آب شیرین کن و پمپ های مخصوص به دلیل اینکه مقدار نمک آن نسبت به خلیج فارس پایین تر است می توان بیشتر از آب های ژرف استفاده بهینه کرد. وی یادآور شد: اگر  در کشور استفاده از منابع آبی و آب را درست مهندسی شود، در ایران مشکل آب نخواهیم داشت.