طاهر موهبتی روز یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان بیمه سلامت افزود: این طرح به منظور تشویق مردم به رعایت اصول بهداشتی و کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر است. این طرح بعد از گلستان در استان زنجان پایلوت می شود و بعد از ارزیابی نتایج این دوره آزمایشی برای تمدید و تعمیم آن در سه ماهه دوم سال 99 تصمیم گیری می شود. وی گفت: در واقع افرادی که به پیشگیری از بیماری ها بیشتر توجه می کنند حق بیمه کمتری می پردازند. البته برای کسانی که بیمه رایگان هستند برای تمدید رایگان بودن بیمه به اجبار باید بسته های بهداشتی کنترل این عوامل چهارگانه را انجام دهند و با مراجعه به شبکه بهداشتی و اجرای این بسته های چهارگانه بیمه رایگان آنها تمدید می شود اما افرادی که بیمه پرداز هستند در صورتی که فشارخون, چربی خون یا کلسترول بالا داشته یا چاق باشند در صورت کاهش خطر و بهبود وضعیت مشمول تخفیف حق بیمه می شوند. موهبتی ادامه داد: تخفیف حق بیمه بین صفر تا 50 درصد خواهد بود و البته مزیت مهم دیگر این طرح بهبود شاخص های سلامت و کاهش بار بیماری ها در آینده است و قطعا در دراز مدت بیمه سلامت ضرر نمی کند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: هماهنگی های لازم با شبکه بهداشتی برای کنترل های بهداشتی و اجرای بسته های تعیین شده انجام شده است. در گام بعدی کاهش فرانشیز پرداختی مردم در مراکز درمانی و حتی رایگان شدن برخی خدمات درمانی پیش بینی شده است. ادامه دارد...