مبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …آموزش آنلاین زبان : برگزاری کلاس …

عذرخواهی مکرون فرانسوی با کمی تاخیر
بعد از هفته ای پر فراز و نشیب میان فرانسه با جهان اسلام بر سر دفاع رئیس جمهوری این کشور از کاریکاتور مجله شارلی ابدو و اهانت به ساحت مقدس رسول گرامی (ص)، مکرون طی گفت و گو با تلویزیون الجزیره از مسلمان جهان به نیکی و احترام یاد کرد و گفت از سخنانش در حمایت از کاریکاتور مجله شارلی ابدو سوء برداشت شده است. مکرون در مصاحبه با الجزیره به صراحت گفت که  کاملا درک می کند که کاریکاتور بحث برانگیز شارلی ابدو، مسلمانان جهان را شوکه کرده است. رئیس جمهوری فرانسه با تشریح  اینکه احساس مسلمانان جهان را درک می کند و به باور های آنها احترام می گذارد؛ گفت: من به عنوان رئیس جمهوری فرانسه دو وظیفه حمایت از قانون اساسی و آزادی بیان را دارم. مکرون با اشاره به رسالت قانونی اش به دنبال تبیین این مساله بود که حمایت اش از اقدام موهن مجله شارلی ابدو در جهت حمایت از آزادی بیان و اندیشه بوده و اقدامی سیاسی و مذهبی خاص نبوده است. به این شکل که با اصل به آزادی بیان، مجلات و نشریات آزادی دارند و نباید این تصور القا شود که چاب کاریکاتور از سوی مجله شارلی ابدو، اقدام دولت فرانسه بوده است. تهدید افراط گراها  ارتباطی با دین و مذهب ندارد موضوع چالش برانگیز دیگری که مکرون هفته گذشته مطرح کرد و موجبات خشم در جوامع اسلامی را فراهم ساخت، ارتباط میان اسلام و خشونت بود. مکرون در این خصوص هم به روشنی اعلام کرد که منظور از اینکه کشورهای اسلامی در بحران به سر می برند به خاطر تهدید افراط گراهای اسلامی است که با سوء استفاده از نام دین به سلاخی و کشتار انسان ها دست می زنند. مکرون با اشاره به آماری مبنی بر اینکه بیش از ۸۰ درصد قربانیان تروریست ها، مسلمانان هستند؛ این مساله را مطرح ساخت که تهدید افراط گراها ارتباطی با دین و مذهب ندارد و چه بسا خود مسلمانان قربانی این وضعیت هستند و این چالش برای کل بشریت است. برابری و آزادی در دین و مذهب موضوع دیگری بود که رئیس جمهوری فرانسه در گفت و گوی تلویزیونی اش با الجزیزه مطرح ساخت و به نوعی به اصل برابری به عنوان ریشه و پایه فکری انقلاب فرانسه تاسی جست. امروز هم جامعه فرانسه ارزش برابری را فراموش نکرده و همه در فرانسه جدای از مذهب و قومیت دارای حقوق یکسان شهروندی هستند. نشانه هایی از بلوغ سیاسی  فراتر از بحث های کلیشه ای و اینکه مکرون با فشار و ارعاب چنین مصاحبه ای با شبکه الجزیره در دفاع از مسلمانان انجام داده است؛ باید توجه داشت که صحبت های مکرون نشان از بلوغ سیاسی یک رهبر سیاسی دارد. اینکه باید اشتباه را پذیرفت و در برابر جلوی دوربین به تعدیل مواضع بدون هر گونه ترس و واهمه پرداخت. وقتی مکرون می گوید از سخنانم سوء برداشت شده باید این موضوع را در نظر گرفت که خودش هم متوجه این واقعیت شده که رفتارش باعث خشم و انزجار جمعیتی قریب به دو میلیارد جمعیت شده است. با آگاهی از این امر و با تلاش برای دلجویی از آنها بار دیگر حاضر به سخنرانی و اعلام مواضع می شود و به صراحت و روشنی می گوید که فرانسه به حقوق مسلمانان احترام می گذارد. افراط گرایی و دین و مذهب دو مقوله ای جدا از هم است. مکرون به نوعی پا را فراتر می گذازد و می گوید که مسلمانان خود از قربانیان خشونت های دینی هستند و فرانسه در کنار مسلمانان به دنبال رفع تهدید جریان های تکفیری هستند. استقبال از صلح به صلح و دوستی باید همیشه آری گفت و از آن استقبال کرد. امروز مکرون از سیاست دوستی و همنوعی سخن گفت که باید به رویه رفتاری او خوشامد گفت و به کمک دولت و جامعه فرانسه در خشکاندن ریشه ای تروریسم و خشونت شتافت. واقعیت این است که تروریسم مرز و جعرافیا نمی شناسد. امروز در شهر پاریس، نیس فرانسه و ممکن است فردا این اتفاق در کلان شهرهای هر یک از کشورهای بزرگ دنیا  رخ دهد. جامعه جهانی باید به این درک و اندیشه برسد که سرنوشت انسان ها در گرو همیاری، تعاون و مشارکت جمعی است و تا این مشارکت عمومی میسر نباشد؛ صلح و دوستی همواره دور از دسترس خواهد بود. برای این مهم رهبران سیاسی قدرت های بزرگ وارد مفاهمه و گفت وگوهای جدی شوند  و به درک و مفهومی مشترک از تهدید برسند. تجربه ثابت کرده که نگاه یکجانبه گرایی، سوء ظنی، تهمت افکنی و طرد، خود زمینه ساز خشونت است. اتفاقا وقتی جدایی باشد و کشورها  به تحریم و تهدید همدیگر بپردازند؛ شرایط برای جولان تروریست فراهم می شود. در برابر، فضای گفت و گو و مفاهمه؛  دوستی و احترام می آفریند و تروریست ها را خلع سلاح می سازد و گفتمان شان را بی معنا می سازد.