این تجمع در بیانیه ای که در بیروت منتشر شد، تاکید کرد: فاسدان ظرف ۳۰ سال گذشته لبنان را گرفتار انواع بحران ها کردند و اکنون لازم است همه ی شخصیت ها و نهادها به اعضای دولت جدید که کارشناس و متخصص در حوزه ی خود هستند کمک و کوشش کنند تا این کشور از بند بحران ها رها شود. در این بیانیه از برخی احزاب و گروه های سیاسی لبنان که مصلحت کشور را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دادند و با شجاعت از سهمیه بندی طایفه ای صرف نظر  و کمک کردند تا دولت به سرعت تشکیل شود قدردانی شده است. تجمع علمای جبل عامل از برخی افراد، احزاب، گروه ها و رسانه ها که از سرِ عواطف و احساسات و برای تامین منافع جناحی، فشار بر دولت جدید را قبل از این که فعالیت رسمی آن آغاز شود تشدید کرده اند و برخی معترضان را همچنان به خیابان ها می کشانند، انتقاد کرد.   این تجمع ابراز امیدواری کرد اعضای کابینه جدید، تامین خواسته های مشروع قشر فقیر و متوسط جامعه ی لبنان را در اولویت برنامه ها و فعالیت های خویش قرار دهند. هیات دولت جدید لبنان دوم بهمن ماه با  ۲۰ وزیر (۱۰ مسلمان و ۱۰ مسیحی) فن سالار و غیر حزبی که ۶ تن از آن زن هستند، تشکیل و موفق شد تاییدیه و امضای رییس جمهوری را بگیرد. مراسم تودیع و معارفه ی وزیران قدیم و جدید دولت لبنان امروز در بیروت برگزار شد.