مصوبه تنقیحی صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی ابلاغ شد
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت،  هیات وزیران در جلسه هفدهم شهریور ۱۴۰۰ در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موافقت کرد. به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر هیات وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس جمهوری در موضوع «صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی» اقدام کند. شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویبنامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.