نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152ترخیص کالا بازرگانی احدینمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)خرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیه

۳۲۲ نفر در مراکز بهزیستی پایتخت واکسن کرونا تزریق کردند
«سیدسعید آرام» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره اینکه از ۱۷ فروردین سال جاری تزریق واکسن در مراکز نگهداری سالمندان آغاز شده است، اظهار داشت: تاکنون ۱۹۷ نفر سالمند و ۱۲۵ نفر پرسنل آن مراکز، واکسینه شده اند. وی افزود: واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان شهر تهران، توسط مراکز بهداشت و زیر نظر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران انجام می شود. این مسئول عنوان داشت: همچنین بر اساس دستورالعمل واکسیناسیون کرونا وزارت بهداشت، فرمهای مربوطه جهت انجام واکسیناسیون در اختیار مراکز نگهداری سالمندان قرار گرفت و از این مراکز خواسته شد که فرم شماره یک(اطلاعات فرد) و فرم شماره ۲ (رضایتنامه) به هنگام تزریق واکسن به افراد پُر شود. آرام گفت: ترزیق واکسن کرونا در مراکز ابن سینا، آریا، آنوشا و ستارگان درخشان توسط مراکز بهداشت غرب و مرکز توحید شمال غرب تهران انجام شده است. مدیر بهزیستی شهر تهران افزود: روند تزریق واکسن کرونا درسایر مراکز سالمندان با همکاری مراکز بهداشت تا ۲۸ فروردین ادامه خواهد داشت.