سهم مصرف گوشت ماهی هر ایرانی ۱۳ کیلوگرم در سال است
به گزارش ایرنا، محمود بهمنی روز شنبه در جریان افتتاح پروژه شیلاتی در بندر انزلی اظهار داشت: بر اساس هدف گزاری در سال جاری میزان مصرف پروتئین ماهی در سبد هر ایرانی باید به ۱۴ کیلوگرم افزایش یابد. وی گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس می بایست به موضوعات مرتبط با شیلات و آبریان توجه ویژه ای داشته باشد زیرا در صورت تحقق تولید یکی و نیم میلیون تنی در سال ۱۴۰۰ می توانیم علاوه بر امنیت غذایی، سهم بسزایی در اشتغال و رونق اقتصاد شیلاتی کشور ایفاء کنیمپ. رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیان اینکه مرکز ملی فرآوری آبزیان را به علت پژوهشکده هایی که در جنوب و سایر مناطق دریای خزر دارد می تواند به عنوان قطب مطالعات فرآوری آبزیان کشور تلقی شود، افزود: بتوان از فرصت شکوفایی اقتصاد شیلاتی کشور به ویژه در سال هایی که با تحریم های ظالمانه روبرو هستیم بهره برد. بهمنی در ادامه میزان تولید آبزیان شامل صید و آبزی پروری در سال ۹۸ را بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن دانست و افزود: از این مقدار ۷۰۰ هزار تن مربوط به صید و ۵۰۰ هزار تن مربوط به آبزی پروری است. وی اضافه کرد : در سند امنیت غذایی که با دستور مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، میزان تولید آبزیان در سال جاری یک و نیم میلیون تن در نظر گرفته شده که سهم صید و صیادی به خاطر شرایط خاص آن افزایش نیافته است اما در بخش آبزی پروری بیش از ۲۰۰ هزار تن افزایش داشتیم .