دیاگ G-scan 3چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …چاپ کارت پی وی سی

تامین صِرف اهداف کارفرما توسط معماران، توسعه نامتوازن شهر را درپی دارد
پوریا جهانشاد در تشریح آثار منتخب سمپوزیوم ایده ماشه به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: سعی کردیم بر بخش مطالعات میدانی و پژوهش‌ها بیشتر تاکید کنیم تا زمانی که طرح‌ها به سمت اجرایی شدن می‌رود احتمالا مشکلات آتی که برای شهر به وجود می‌آورد کمتر شود. سه طرح را به عنوان طرح‌های برگزیده در داوری انتخاب کردیم. در میان طرح‌هایی که ارائه شد، بعضی طرح‌ها روی وجه مطالعاتی آنها کار شده که به دلیل زمان محدود یا شیوه مواجهه هنرمند با اثر، از جنبه‌های اجتماعی و محیط زیستی این ارتباط از هم گسیخته بود. وی در خصوص اولویت هیات ‌داوران در انتخاب این‌آثار بیان کرد: گرایش داورها متفاوت و متنوع بود. به همین دلیل به گونه‌ای مکمل هم بودیم و وقتی صحبت می‌کردیم از جنبه‌های مختلف کارها را بررسی می‌کردیم. مهرداد ایروانیان روی اجرای کار بیشتر تاکید داشت و من روی این که مراقب باشیم این روند توسعه که سال‌ها مورد غفلت واقع شده سرو سامان بگیرد و مشارکت عمومی ترغیب شود. جهانشاد ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روی این سه طرح کار کنیم و از دیگر متخصصان کمک بگیریم و هنرمندان در یک دیالوگ آنها را به مرحله اجرا برسانند. چون به نظر ما هنوز این طرح‌ها نهایی نیست،  باید در یک مدت زمانی و در فرایند مشاوره به پختگی برسد و نواقصش برطرف شود و آن زمان نتیجه‌ای می‌شود که می‌توان از آن دفاع کرد. وی درباره کلیت فضای سازه‌ها و اِلمان‌های شهری گفت: طبیعتا انکارناپذیر است که با گسترش روند خصوصی‌سازی، بحث اقتصادی و گردش سرمایه اهمیت پیدا کرده است. حال اگر هنرمندان بخواهند صرفا تامین کننده اهداف کارفرما باشند، دوباره دچار همان روند توسعه نامتوازن خواهیم شد.  اما در نهایت آنها نمی‌توانند ارتباط خاصی با افراد و گروه‌های مختلف جامعه برقرار کنند. اما اگر هنرمندان در فرایند مطالعاتی و پژوهشی یک نگاه تاریخی و اجتماعی و انتقادی به بحث‌های شهری داشته باشند و شناختشان از مقولات شهر را گسترش دهند کمک می‌کند خواست کارفرما را بهینه کنند. داور سمپوزیوم در پایان گفت: در کاری که انجام دادیم بر بخش مواجهه هنرمندان با موضوع بیشتر و محکم‌تر تاکید داشتیم و از فضایی که فورا یک طرحی را انتخاب می‌کنند و به آن جایزه می‌دهند  و آن را سمت اجرا می‌برند و بعدا مشکلات زیادی به وجود می‌آورد فاصله گرفتیم. سعی کردیم بر بخش مطالعات میدانی و پژوهش‌ها بیشتر تاکید کنیم تا زمانی که طرح به سمت اجرایی شدن می‌رود احتمالا مشکلات آتی که برای شهر به وجود می‌آورد کمتر است. امیدوارم این تبدیل به یک الگو شود. سمپوزیوم ایده ماشه که به منظور طراحی و انتخات اِلمان برتر برای ساحل ماشه در ۲۷ مهر جزیره کیش برگزار شد، با برگزیده شدن سه طرح از سوی هیات داوران به کار خود پایان داد. سه اثر مونا آقابابایی و محمد سلیمانی، شهریار رضایی و گروه صفر با داوری ۴ داور این سمپوزیوم؛  یعنی مجید مولانوروزی، حمید سوری و مهرداد ایروانیان و پوریا جهانشاد آثار برگزیده این رویداد اعلام شدند.