اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عزم سازمان بازرسی برای مسدودسازی بسترهای فسادزا/تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب