خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانپلاک و لیبل تابلو برق ارسال رایگان …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …

به گزارش خبرنگار ایرنا ، تاکنون هرگاه مسئولان و حتی بخش زیادی از مردم از نیروهای خط مقدم مقابله با کرونا گفته‌اند ، نامی از بهورزان در فهرستشان نبوده است. فهرست رسانه ها هم دست کمی از بقیه ندارد. در واقع گویی مشغله دست و پنجه نرم کردن با کرونا سبب شده است تا نقش بهورزان به عنوان نیروهایی که در خط مقدم مقابله با این بیماری با کمترین امکانات جنگیده اند و مقاومت کرده اند ، از یادها برود. این در حالی است که آمارها نشان می دهد که پشت سر گذاشتن زودهنگام پیک ابتلا به ویروس کرونا و کاهش سطح آلودگی این ویروس در مناطق روستایی مازندران که حدود ۴۳ درصد از جمعیت سه میلیون و ۲۵۸ هزار نفری استان را در خود جای داد ، مرهون تلاش بهورزان و مراقبین در خانه های بهداشت و مراکز سلامت روستایی بود که  با افزایش سطح آگاهی روستاییان در ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشتی، شامل قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، ایجاد محدودیت های تردد در روستاها میزان آلودگی به ویروس را در این مناطق نسبت به شهرها به کاهش دهند.  نتایج غربالگری برای شناسایی بیماران مشکوک به ویروس کرونا در استان مازندران نیز نشان می دهد که از ۱۵۸ هزار نفر بیمار مشکوک و دارای علایم ویروس کرونا که در این طرح شناسایی شدند، بیش از ۸۰ درصد  شهرنشین و صرفا ۲۰ درصد از آنها در روستاها ساکن بودند و این طرح نشان می دهد که میزان آلودگی در روستاها به مراتب پایین از شهرها بود که بخش زیادی از این رویه ناشی از تلاش بهورزان و مراقبین بهداشتی است. با وجود نقش گسترده بهورزان و مراقبین بهداشتی در روستاها در پیشگیری از ویروس کرونا و اذعان اکثر مسئولان استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان متولی اصلی سلامت ، نسبت به کارکرد بهورزان، تا به امروز چندان توجهی چه از لحاظ مادی و معنوی به این قشر نشد و بی توجهی به این قشر که تا حدودی در خط مقدم پیشگیری از ویروس کرونا آن هم با حداقل تجهیزات حفاظتی و بهداشتی گله مندی آنها را به دنبال داشت. براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، دولت در کنار اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات حفاظتی، بیمارستانی و تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی بیمارستانی برای افزایش فضا جهت پذیرش بیماران احتمالی کرونا ، حدود ۷۶ میلیارد ریال  اعتبار صرفا برای پرداخت پاداش به درمانگران و افراد خط مقدم مقابله با این ویروس اختصاص یافت که این بودجه در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران و بابل قرار گرفت. نقش پیشگیرانه بهورزان تحت شعاع مقابله با کرونا  نوروز ابراهیمی یکی از بهورزان شهرستان ساری گفت : نقش بهورزان در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در روستاهای استان مازندران به دلیل تمرکز تمام امکانات و تجهیزات به سمت مقابله تا حدودی مورد بی توجهی چه از ناحیه مسئولان و رسانه ها واقع شد و این در حالیست که نقش پررنگ بهورزان و مراقبین بهداشتی یا بهداشت یاران و حتی پزشکان در خانه های بهداشت و مراکز سلامت روستایی باعث شده تا استان پس از کمتر از ۲ ماه پیک اول این ویروس را با موفقیت پست سربگذارد. وی افزود : اگر برنامه های پیشگیرانه بهورزان در انتقال ویروس کرونا به مناطق روستایی استان که حدود نیمی از جمعیت را در خود جای داده نبود و سرعت انتقال بیماری همانند مناطق شهری در روستاها نیز ادامه می یافت، استان به این زودی نمی توانست شاهد تخلیه تخت های بیمارستانی اختصاصی به ویروس کرونا باشد. وی اضافه کرد : ما بهورزان و مراقبین بهداشتی در حالی برای مقابله با ویروس کرونا در حوزه پیشگیری در روستاها پیشگام بودیم که در روزها اوج این بیماری از کمترین امکانات حفاظتی و مراقبتی نیز محروم بودیم، چرا که تمام امکانات به سمت مقابله با بیماری در بیمارستان ها شیفت یافت. این بهورز ساروی که حدود ۳۰ سال در خانه های بهداشت روستایی خدمت می کند، اظهار داشت : بهورزان در کنار برنامه های ابلاغی از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان که طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا استانی ابلاغ می شد، نظارت بر امر کفن و دفن مردگان روستایی را در دوران کرونا  با وجود کمبود نیروی انسانی مستقر در خانه های بهداشت و مراکز سلامت روستایی انجام می دادند. ابراهیمی اظهار داشت : متاسفانه عملکرد بهورزان در حوزه پیشگیری از بیماری کرونا در مناطق روستایی به دلیل بی توجهی حوزه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان ، رسانه ها  و کم توجهی مسئولان استانی  از جمله معاونت بهداشتی علوم پزشکی به عنوان متولی اصلی خانه های بهداشت و مراکز سلامت روستایی  نادیده گرفته شد و این بی توجهی در تخصیص اعتبار تشویقی نیز لمس شد.  سارا نوذری یکی دیگر از بهورزان مستقر در خانه های بهداشت شرق مازندران هم گفت : بهورزان در کنار درمانگران در بیمارستان ها دو بازوی اصلی برای مقابله با ویروس کرونا در سطح استان بودند که هر کدام مطابق با وظایفی که برای آنها در حوزه مقابله با کرونا از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان تعریف شد ؛ کار کردند به طوری که ما بهورزان وظیفه آگاهی رسانی جامعه روستایی نسبت به بیماری و به نوعی برنامه پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادیم . وی افزود : بهورزان در روستاها با کمترین امکانات برنامه های پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا را برای کاهش سطح آلودگی این مناطق به ویروس را اجرا کردند و اجرای درست برنامه های مصوب باعث شد تا سطح آلودگی در روستاها بسیار کمتر از حد پیش بینی دانشگاه علوم پزشکی استان باشد و این کاهش آلودگی روستاها نتیجه اش در تخت های بیمارستانی از سوی درمانگران ما بیشتر لمس شد و ما توانستیم پیک این بیماری را با کمتر آمار مبتلایان پشت سر بگذاریم. نوذری اظهار داشت : هیچ یک از درمانگران و بهورزان  برای انجام وظایف قانونی خودشان برای مقابله با ویروس کرونا به دنبال مشوق های پیش بینی نبودند ؛ ولی زمانی که اعتباری برای تقدیر از زحمات درمانگران و گروه های خط مقدم مقابله با ویروس کرونا به استان اختصاص داده شد ، به بهورزان توجه چندانی نشده است. وی میانگین پرداختی پاداش به بهورزان را از محل اعتبار تشویقی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال اعلام کرد و این پرداختی را در برابر زحمات بهورزان ناچیر قلمداد کرد و خواهان تجدید نظر در این ارتباط شد. پرداخت تشویقی براساس درگیری در بیماری کرونا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم گفت : بهورزان در کنار مراقبین سلامت نیروهای خط مقدم سیستم بهداشتی استان هستند که با شیوع ویروس کرونا  با تغییر شیوه کار همچنان در عرصه بهداشتی خدمات خود را به جامعه تحت پوشش خود ادامه دادند. دکتر حامد روحانی زاده افزود : بهورزان با پیگیری مستمر و آگاه سازی روستاییان نسبت به ویروس کووید ۱۹نقش بسزایی در شناسایی بیماران دارای علایم در مناطق روستایی و کاهش آلودگی روستاها به این ویروس داشتند و بخشی از موفقیت استانی در مقابله با ویروس کرونا مرهون بهورزان و سایر کارکنان معاونت بهداشتی در خانه های بهداشت و مراکز سلامت روستایی بود. وی در مورد پرداخت پاداش به بهورزان در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت : اعتباری که از سوی دولت برای پرداخت پاداش به درمانگران در خط مقدم مقابله با کرونا اختصاص یافت ، شامل بهورزان ما در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی نیز شد. دکتر روحانی زاده اظهار داشت : این پرداختی از سوی معاونت توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و براساس میزان درگیری با ویروس کووید ۱۹ در اختیار مدیران شبکه بهداشت در شهرستان قرار گرفت و آنها نیز متناسب با درگیری با ویروس ، پاداش به بهورزان اختصاص دادند.  توجه بیشتر به بهورزان  نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در طرح مقابله با ویروس کرونا در استان مازندران هم گفت : همه گیری شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و موفقیت بهورزان در اجرای طرح های پیشگیرانه تا حد زیادی توانست زحمات این قشر را در مناطق روستایی برای مردم و جامعه پزشکی آشکار سازی کند. دکتر محمد مهدی ناصحی افزود : کاهش آلودگی ویروس کرونا در مناطق روستایی استان مازندران ناشی از زحمات بهورزان بود که توانستند با طرح های غربالگری و اجرای پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد  ملی مقابله نجات بخش باشند. رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت : دولت بودجه ای را برای تقدیر از زحمات درمانگران در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا به استان های کشور اختصاص داده است که استان مازندران نیز از این اعتبار بهره مند شد. دکتر ناصحی افزود : قطعا وزارت بهداشت و درمان در برنامه های تشویقی برای درمانگران ، بهورزان را نیز مورد لحاظ قرار خواهد داد ، چرا که این قشر زحمات زیادی را در پیشگیری از ویروس کرونا در روستاها ایفا کردند و انتظار می رود تا دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور  از جمله مازندران در دوران سخت همه گیری ویروس کرونا در برنامه های تشویقی از محل اعتبار ملی و استانی به خصوص خیرین توجه بیشتری به بهورزان و مراقبین بهداشتی در روستاها داشته باشند تا آنها با دلگرمی بیشتری به وظایفشان عمل کنند. اختصاص ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار تشویقی  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران هم گفت : در مجموع وزارت بهداشت در دو فقره ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار تشویقی برای تمام نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار داشتند، اختصاص داد. دکتر محمد پنبه چی در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود : از مجموع این اعتبار حدود ۵۰ میلیارد ریال مربوط به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان بود که برای پرداخت پاداش به کارکنان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اختصاص داده شد. وی ادامه داد : این پاداش بسته به نوع درگیری کارکنان معاونت بهداشتی اعم از بهورزان، مراقبین بهداشت و سایر کارکنان در مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافت و بسته به میزان کارکرد افراد میزان پرداختی نیز متفاوت بود. دکتر پنبه پی اظهار داشت : اعتبار هر بخش در اختیار مدیرانشان قرار گرفته تا بتوانند با شناختی که از نیروهای خود در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا داشتند ؛ پاداش به آنها پرداخت کنند و مرحله اول این پرداختی انجام شد و بزودی نیز مرحله دوم پرداختی به نیروهای درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام خواهد شد. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران خاطرنشان کرد : برخی از نیروهای ما در حوزه درمانی و حتی بهداشتی در روزهای اول شیوع ویروس کرونا به هر دلیلی به مرخصی پزشکی رفتند، قطعا به این افراد پاداش تعلق نخواهد گرفت ، ولی یک نیروی خدماتی در حوزه درمان و بهداشت که نقش پررنگی در این حوزه داشته شاید پاداش خوبی نیز دریافت کند. وی در مورد تعداد نیروهای دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعم از درمانی و بهداشتی که مشمول دریافت پاداش مقابله با کرونا شدند ، اظهار داشت : در شرایط فعلی فهرست این افراد از سوی مدیران بخش برای ما ارسال نشد ، ولی در پایان کار قطعا تعداد افراد برخوردار از این پاداش و میانگین دریافتی به معاونت توسعه ارایه می شود که می تواند مورد استناد قرار گیرد. استان مازندران  حدود سه هزار روستا دارد که در  بیش از یک هزار و ۴۰۰  روستا خانه بهداشت و مرکز سلامت  دایر کرد  و بیش از  ۲ هزار بهورز و مراقبین بهداشتی در این مراکز برای خدمات رسانی بهداشتی مستقر هستند.  ویروس کرونا در مازندران با شناسایی دو بیمار مشکوک به این ویروس از سوی دانشگاه علوم پزشکی بابل شیوع یافت و براساس آخرین آمار تا  هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۹ که حدود ۶۸ روز از شیوع این ویروس می گذرد، تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی و بیمارستانی استان به کمتر از ۳۷۰ نفر رسید و در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۶۸ بیمار مشکوک به ویروس در بیمارستان های پیش بینی برای درمان بیماران کرونایی بستری شدند و در همین مدت نیز ۸۷  نفر پس از بهبودی از مراکز درمانی مرخص شدند.