اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شناخت محیط زیست، اجباری شد
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست،  نورالله مرادی با تاکید بر لزوم افزایش ضریب نفوذ موضوعات محیط‌زیستی در نظام آموزش عالی کشور، اظهار داشت: درس شناخت محیط زیست با تلاش و پیگیری همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست، از حالت اختیاری به اجباری تبدیل شده است، این درس از مهرماه امسال به عنوان یک درس ۲ واحدی و به صورت آزمایشی در ۱۰ دانشگاه کشور تدریس می شود. وی با بیان اینکه برای درس " شناخت محیط زیست"، ۲ کتاب معرفی شده است، افزود: البته برنامه ما در معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست، تامین محتوا برای این درس است، به عبارت دیگر در حال تدوین کتابی هستیم که بتوانیم محتوای مورد نیاز گروه‌ها و دانشگاه ها را به صورت به‌ روز شده فراهم کنیم. معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: چون این درس برای همه دانشجویان در گروه های مختلف آموزشی در نظر گرفته شده است باید با یک رویکرد جدید تدوین شود و ما در حال انجام این کار هستیم، امیدواریم این کار باعث استقبال دانشجویان از درس شناخت محیط زیست به عنوان یک درس عمومی شود تا منجر به نهادینه سازی فرهنگ و دانش محیط زیستی در سطح جامعه شود. مرادی با بیان اینکه در تلاشیم تا استادان این درس از سوی سازمان محیط زیست و ادارات کل استان ها به دانشگاه ها معرفی شوند، خاطرنشان کرد: اکنون در ۱۰ استان کشور که تدریس این درس به صورت پایلوت اجرا می شود، بخش عمده ای از رایزنی با اساتید توسط مدیران کل حفاظت محیط زیست استان های مزبور صورت می گیرد و بخشی از استادان هم از همکاران سازمان محیط زیست هستند. درس شناخت محیط زیست با هدف کلی افزایش حساسیت و توجه دانشجویان رشته های گوناگون به رعایت ملاحظات محیط زیستی در انجام طرح ها و پروژها و نیز اهداف ویژه شناخت علمی و عملی دانشجویان به ضرورت درک حفاظت از محیط زیست در زمینه کاری، تحصیلی و درک عمیق دانشجویان به مقوله حفاظت از محیط زیست از طریق بهره مندی از خدمات مشاوره ای متخصصان حوزه محیط زیست در فعالیت های حرفه ای و تخصصی خود؛ از مهرماه امسال به برنامه درسی ۱۰ دانشگاه اراک، تهران، بیرجند، رازی، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، محقق اردبیلی و یزد به صورت آزمایشی افزوده شده و به مدت ۲ سال تدریس خواهد شد. پس از ارزیابی موفقیت ‌آمیز بودن و تأیید کمیسیون مربوطه، تدریس این درس در همه دانشگاه‌ ها و موسسه‌ های آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت.