فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرشفروش کاغذ سابلیمیشن _ شرکت فَبتاک

شمخانی: جلوگیری از همکاری راهبردی ایران با شرق مبنای سیاست غرب با ایران است