تعمیر پرینتر در محلگیت کنترل ترددفروش سررسید 1400 | سررسید سلفونی …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

برنامه دوشنبه ۳۰ فروردین مدرسه تلویزیونی
به گزارش عصر یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سی ام فروردین ماه پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵تا ۸ ????????فنی و حرفه ای و کاردانش : ????ساعت٨  تا ٨:٣٠   دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته  شبکه و نرم افزار-شاخه  فنی و حرفه ای  ????ساعت٨:٣٠ تا۹:۰ ارتباط موثر-رشته خدمات- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای  ????ساعت ۹تا۹:۳۰ شهروند الکترونیک -پایه ۱۰-  رشته نرم افزار-شاخه کاردانش     ????ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی فیگور- پایه ۱۱-   رشته چهره سازی - شاخه کاردانش  ????ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش ۶پایه ابتدایی: ????ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠    علوم تجربی و تفکر         پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی              پایه  دوم    ????ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰  بازی و ریاضی           پایه سوم   ????ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰   فارسی و نگارش          پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  بازی و ریاضی           پایه پنجم   ????ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰    بازی و ریاضی         پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی   ???? ????متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی    پایه هفتم  ????ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی   پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی    پایه نهم      ????دوره آموزش مجازی متوسطه ????ساعت  ۳۰ :١۶ تا ۱۶:۵۰ پرورشی- توانمند سازی شغلی  ???? ????متوسطه دوم  :  ???? ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵  عربی و زبان قرآن یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک       ???? ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰   عربی و زبان قرآن دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک     ????ساعت ۱۷:۴۰  تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآن سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ????ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  ????دوشنبه۳۰فروردین????شبکه ۴ ????ساعت۷:۴۵درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی . ????ساعت۸:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ????ساعت۸:۴۵ درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ????ساعت۹:۱۰درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها ????ساعت۹:۳۵درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها ????ساعت۱۰درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها . ????ساعت۱۰:۲۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی . ????ساعت۱۰:۵۰درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی ????ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. ????????دوشنبه ۳۰فروردین???????? شبکه قران ومعارف سیما.  ......صبح.......   ????ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ????ساعت ۸:۳۰ احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری  ????ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی    سوم دبستان. ????ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  دوم  دبستان. ........عصر.......... ????ساعت۱۵ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱    رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری  ????ساعت۱۵:۳۰  اموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه