اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر پیشین علوم: زاهدی‌وفا در اقتصادِ کاربردی صاحب‌نظر است