گزارش اولیه زلزله در مرز زنجان و قزوین/اعزام تیم های ارزیاب هلال‌احمر

گزارش اولیه زلزله در مرز زنجان و قزوین/اعزام تیم های ارزیاب هلال‌احمر