اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با نفت مسجدسلیمان

اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با نفت مسجدسلیمان