تعمیرات لوازم خانگیواردات و فروش پلی آمیدثبت شرکت و برند صداقتبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو لغو شد
به گزارش پایگاه خبری ستاد فناوری نانوی ایران، به رغم برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته از ابتدای سال جاری برای برگزاری هرچه بهتر سیزدهمین دوره این نمایشگاه با امید بهبود شرایط شیوع بیماری کرونا آغاز شد، متاسفانه این امر محقق نشد و با عدم کاهش شیوع این بیماری و شمار مبتلایان در بازه زمانی کنونی مواجه هستیم. این موضوع باعث ایجاد تردید در اطمینان کامل از سلامت مخاطبان و مشارکت کنندگان این نمایشگاه که سرمایه های اصلی این حوزه از فناوری شده است؛ بنابراین با عنایت به شرایط موجود و همکاری با بخش های مختلف کشور از جمله ستاد ملی کنترل بیماری کرونا که در راستای کنترل این بیماری تلاش می کند، ستاد اجرایی این نمایشگاه تصمیم بر عدم برگزاری این دوره از نمایشگاه گرفته است. بدیهی است متعاقب عادی شدن شرایط در صورت امکان تاریخ برگزاری نمایشگاه به طور رسمی اعلام خواهد شد. همچنین مشارکت کنندگان این نمایشگاه که اقدام به اخذ غرفه در نمایشگاه کرده اند، جهت بازپرداخت وجوه با دبیرخانه تماس حاصل کنند.