جامعه نیوزنمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …تعمیرات لوازم خانگیقالبسازی و پرسکاری