اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تجمع در خیابانهای بغداد؛ این بار گروه "معترضان اکتبر" آمدند؛ صدری ها هم کنارشان