فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …عایق الاستومریچگونه بدون نگرانی خرید کنیم ؟آموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

اورسجی سرپرست فدراسیون جهانی کبدی شد
به گزارش ایرنا، «عباس اورسجی» در رای‌گیری که با حضور نواب رییس جهانی و روسای قاره‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به اتفاق آرا به عنوان سرپرست فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد. ریاست فدراسیون جهانی بیش از ۲ دهه در اختیار هندی‌ها و «جی اس گهلوت»بود که وی یک ماه قبل از دنیا رفت. اساسنامه فدراسیون جهانی کبدی به این صورت است که هر کدام از قاره ها یک نایب رئیس جهانی دارند و این تعداد به همراه دبیرکل فدراسیون جهانی برای انتخاب سرپرست جهانی اقدام به رای‌گیری نمودند که تمامی اعضا رای به سرپرستی عباس اورسجی به عنوان سرپرست فدراسیون جهانی کبدی دادند. حکم سرپرستی ریاست فدراسیون جهانی کبدی توسط دکتر یونگ دبیرکل فدراسیون جهانی به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کشورمان ارسال شد.