اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح شناسایی اتباع خارجی مشارکت کردند