زمین برای ۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری تولیدی در سمنان واگذار شد

زمین برای ۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری تولیدی در سمنان واگذار شد
به گزارش ایرنا، حسن آل‌بویه روز شنبه به رسانه ها افزود: میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده سرمایه‌گذارانی که امسال برای اجرای طرح‌های تولیدی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان قرارداد منعقد و زمین دریافت کردند، ۳۹ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال است.  وی تصریح کرد: با اجرای طرح‌های تولیدی یاد شده در شهرک‌های صنعتی استان از سوی این سرمایه‌گذاران زمینه اشتغال برای سه هزار و ۱۹۸ نفر فراهم می‌شود. وی تاکید کرد: ۹۵ هکتار زمین به ۱۶۴ سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان واگذار شد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان یادآور شد: ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به منظور تامین زمین برای صنعتگران در دستور کار است. وی افزود: ۶۲۵ هکتار ایجاد و توسعه شهرک و ناحیه صنعتی استان سمنان با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفت. شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی به وسعت ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار است.