وزیر علوم: ورزش با آموزش‌ عالی ارتباط موثر دارد
به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم در پیام محمد علی زلفی گل آمده است: جایگاه ورزش دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور تبلوری از نقش کلیدی دانشجو-ورزشکاران به‌عنوان رهبران آینده برای تحکیم گفتمان توسعه و تحول در سبک زندگی سالم با رویکردی کیفی و فعال است. وی ادامه داده است: در عصر مدرن و پیشرفته امروز که زندگی با چالش‌های جدیدی روبرو است این ادعا از اهمیت ویژه‌ای در سطح مراکز آموزشی برخوردار است که ورزش و تفریحات سالم را با آموزش عالی و توسعه شخصیت فرد مرتبط می‌داند و فضا و کیفیت مکان‌هایی که ابعاد هو یتی شخص را توسعه می‌دهد دارای ارزش ویژه‌ای هستند. به گفته زلفی گل بی تردید تحقق اهداف کلان از طریق ورزش نیازمند برنامه‌های دقیق، علمی و آینده محور ورزشی-آموزشی است تا فضا و محیطی در کشور ایجاد شود که بذر دانش در آن رُسته و راه بر افزایشِ مهارت زندگی جوانان از طریق ورزش گشوده شود.