به گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سرپرست این سازمان در این نشست با مشاور عمرانی وزیر نفت و ناظر مدیریت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت خیز، بر همکاری مشترک و گسترش فضای سبز منطقه پارس جنوبی تاکید کرد. خسرو شهبازی هدف از توسعه فضای سبز را گسترش فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل آن به معارف عمومی دانست و افزود: ایجاد فضای سبز، تلطیف هوا، تقویت سفره های زیر زمینی از طریق کنترل روان آب، کنترل فرسایش خاک و تبادل دانش و تجربیات از سوی دو دستگاه، مورد هدف این طرح در مناطق نفت خیز کشور است. همچنین علی اوسط منتظری معاون اسبق سازمان جنگل ها در امور جنگل به اهمیت پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز در مناطق نفت خیز کشور تاکید کرد و افزود: وزارت نفت جنگل کاری و گسترش پوشش گیاهی و فضای سبز در مناطق ویژه اقتصادی و نفت خیز کشور را به عنوان یک وظیفه و مسوولیت اجتماعی پذیرفته و بر اجرای آن پافشاری دارد. وی افزود: مقرر شد توسط وزارت نفت بخش گسترده ای از منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با گونه های جنگلی و بیابانی نهال‌کاری شود.