آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسآموزش تخصصی دف در تهرانپارسفروش دیگ بخار اقساطال ای دی نواری RGB 5050

دعوت از انجمن‌های دانشجویی علوم پزشکی به همکاری در فناوری نانو
به گزارش روز شنبه ستاد توسعه فناوری نانو، تمامی انجمن‌های علمی وگروه‌های دانشجویی فعال که به عضویت شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو درآیند، در صورت عمل به مفاد آیین‌نامه‌های تعریف‌شده در ستاد نانو از مزایای مالی و اعتباری بهره‌مند می‌شوند. بنیاد آموزش فناوری نانو در راستای توسعه و ترویج هرچه بیشتر فناوری نانو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در نظر دارد از انجمن‌های علمی/دانشجویی که تمایل به فعالیت در حوزه ترویج فناوری نانو دارند، حمایت کند،  این حمایت‌ها شامل موارد زیر است: ۱– آیین‌نامه حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی- کسب‌وکاری فناوری نانو : نهادهای ترویجی که اقدام به برگزاری رویدادهایی در رابطه با آموزش فناوری نانو، ترویج کاربردهای فناوری نانو یا کسب‌وکاری فناوری نانو نمایند، بر طبق آیین‌نامه مصوب مورد حمایت قرار می‌گیرند.   ۲– آیین‌نامه حمایتی و رقابتی در حوزه علوم و فناوری نانو: بنیاد آموزش فناوری نانو در راستای توسعه فعالیت‌های ترویجی برای دانشجویان، از فعالیت‌های نهادهای ترویجی در حوزه‌های مختلف حمایت خواهد کرد و همچنین از آثار برگزیده تقدیر به عمل خواهد آورد. این آیین‌نامه شامل ۴ بخش، حمایت از آثار رسانه‌ای، تقدیر از تجارب نو، حمایت از مسابقات دانشجویی و ارزیابی نهاد ترویجی برتر است. گفتنی است این تقدیر در هریک از ۴ بخش ذکر شده به‌صورت جداگانه صورت می‌پذیرد.   انجمن‌های دانشجویی می‌توانند جهت عضویت در شبکه نهادهای ترویجی و کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه‌های زیر با دبیرخانه شبکه نهادهای ترویجی tps://nef.nano.ir مراجعه کنند.