سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ به زودی معرفی می‌شود
کیکاووس سعیدی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در مورد برگزاری نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: نشست هیات اجرایی کمیته المپیک امروز ساعت ۱۴ برگزار می شود و علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی گزارشی از این فدراسیون و برنامه‌های پیش رو ارائه می‌کند. وی افزود: همچنین هادی ساعی درباره پیشنهادهای مرتبط با آیین نامه کمیسیون ورزشکاران و فرایند برگزاری انتخابات گزارش می‌دهد و درخواست فدراسیون‌ها نیز بررسی می‌شود. دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره مطرح شدن نام وی و پیمان فخری به عنوان گزینه های سرپرستی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ گفت: هنوز انتخاب سرپرست کاروان نهایی نشده است اما به زودی این انتخاب نهایی و سرپرست کاروان معرفی خواهد شد.