این دیدار که در سالن شهید فلاحت کرج برگزار شد با برتری تیم فرش گل نقش آران و بیدگل به پایان رسید. در دست اول، تیم گل نقش ۲۵ بر ۲۲ به برتری رسید و دست دوم را تیم شهرداری کرج ۲۵ بر ۲۱ به نفع خود تمام کرد. دست سوم نیز تیم فرش گل نقش آران و بیدگل با بازی ۲۵ بر ۱۶ و دست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ بر تیم شهرداری کرج غلبه کرد. با این نتیجه، دیدار تیم های شهرداری کرج و تیم فرش گل نقش آران و بیدگل سه بر یک به سود گل نقش به پایان رسید. تیم شهرداری کرج در مکان ششم جدول لیگ دسته یک باشگاه های کشور قرار دارد. رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور کرج – ایرنا برگشت هفته هفدهم ششم هستش هجدهم با امل دارد. شکست خانگی البرز در رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور کرج – ایرنا – هفته هفدهم رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور در حالی برگزار شد که عصر جمعه هجدهم بهمن، تیم والیبال شهرداری کرج میزبان تیم فرش گل نقش آران و بیدگل بود. این دیدار که در سالن شهید فلاحت کرج برگزار شد با برتری تیم فرش گل نقش آران و بیدگل به پایان رسید. در دست اول، تیم گل نقش ۲۵ بر ۲۲ به برتری رسید و دست دوم را تیم شهرداری کرج ۲۵ بر ۲۱ به نفع خود تمام کرد. دست سوم نیز تیم فرش گل نقش آران و بیدگل با بازی ۲۵ بر ۱۶ و دست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ بر تیم شهرداری کرج غلبه کرد. با این نتیجه، دیدار تیم های شهرداری کرج و تیم فرش گل نقش آران و بیدگل سه بر یک به سود گل نقش به پایان رسید. تیم شهرداری کرج در مکان ششم جدول لیگ دسته یک باشگاه های کشور قرار دارد. رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور کرج – ایرنا برگشت هفته هفدهم ششم هستش هجدهم با امل دارد.