آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …بازرگانی مهسامثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی