تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

سیاست اصلی پژوهشگاه ارتباط مستمر با دانشگاه است