نماینده مشگین‌شهر: مشکلات زیاد موجب مهاجرت مردم از شهرستان شده است