اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتشار گزارش‌ کمیته‌های منع تبعیض نژادی و  تبعیض علیه زنان درباره دانمارک
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کمیته" منع تبعیض نژادی" و "حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان" سازمان ملل متحد، گزارش های خود درباره دانمارک را در ۲۵ صفحه منتشر کردند. در خلاصه گزارش کمیته منع تبعیض نژادی درباره دانمارک به مواردی از جمله تبعیض در بازار کار، مسائل پناهندگان و پناهجویان و افراد آفریقایی تبار، جرایم نفرت پراکنی و سخنان نفرت پراکنانه، مسائل مرتبط با همه گیری ویروس کرونا و مراقبت های درمانی، جبران خسارات و مسائل مرتبط با جزایر فارو و گرینلند اشاره شده است. همچنین در خلاصه گزارش کمیته حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان درباره دانمارک نسبت به ۱۱ مورد ابراز نگرانی شده است. برخی از این موارد عبارتند از: پیشرفت زنان و عدم وجود یک استراتژی بلند مدت و برنامه عمل در راستای ارتقاء حقوق زنان و نابرابری جنسیتی، خشونت جنسیتی علیه زنان، قاچاق و بهره برداری از فحشاء، اشتغال زنان، مشارکت در عرصه سیاسی و عمومی، تابعیت، بهداشت و سلامت، تحصیلات، ازدواج و روابط خانوادگی و توانمندسازی اقتصادی زنان.