۶۴ بیمار کرونایی درقم دربخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند